Algemene Informatie

 

 

X stream Traffic consultancy b.v. is ontstaan uit het verkeerskundig onderzoek en adviesbureau Freelance Traffic Engineering, dat vanaf 2001 voornamelijk actief was in het oplossen van verkeersregelkundige vraagstukken en verkeersonderzoek.

 

De werkzaamheden werden als nevenfunctie naast de reguliere werkzaamheden uitgevoerd (RWS Zuid-Holland: verkeersregeltechnicus, Provincie Noord Holland: projectleider verkeerssystemen, Provincie Flevoland: verkeersmanager).

 

Vanaf 2011  worden de werkzaamheden volledig gericht op het bedrijf en is er ook ruimte om het werkveld te verbreden naar verkeersmanagement, waarin de afgelopen jaren behoorlijk veel ervaring is opgedaan.

  

Dit vraagt ook om een nieuwe naam: met de X voor kruispunt en Stream voor doorstroming geeft dit een juiste weergave van de uitgangspunten van het bedrijf.